Rotaract

Rotaract

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto krásnej akcie. V prvom rade patrí jedno veľké ďakujem iniciátorom a organizátorom tejto zbierky – klubu Rotaract Nové Zámky. Ďakujeme im hlavne zato, že sa rozhodli pomôcť aj našim útulkáčom. V ich hlavách skrsla táto krásna myšlienka a tak dali výzvu na školách. V druhom rade sa chceme poďakovať riaditeľom a učiteľom nasledujúcich škôl, ktorí sa zapojili do zbierky a tak podporili dobrú vec –  ZŠ Hradná, ZŠ Mostná, ZŠ Nábrežná, ZŠ Gergelya Czuczora a Katolícka spojená škola. V neposlednom rade ďakujeme rodičom, že usmerňujú svoje deti tou správnou cestou – cestou, ktorá vedie k pomoci zvieratkám. Práve veci, ktoré deti doma už nepotrebovali, pomôžu našim útulkáčom prežiť zimné obdobie v teplúčku.
Ešte raz všetkým ĎAKUJEME a všetci ste srdečne vítaní v našom útulku. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2016.