Predelenie výbehu ( pán Manfred Greissel z Nemecka, 2% od ľudí, ktorí nám ich darovali)

Predelenie výbehu ( pán Manfred Greissel z Nemecka, 2% od ľudí, ktorí nám ich darovali)