Zanko

Zanko

utuloknz.sk - Zanko

Našiel sa priviazaný pred útulkom. Je milučký, akurát mu nesedia niektorí samci.