Vector

Vector

utuloknz.sk - Vector

Je to úplne kľudný pes, nenechá sa od samcov vyprovokovať .Je  najväčší kamarát so Sofiou.