Silvester

Silvester

utuloknz.sk - Silvester

Našiel sa na Silvestra.  Vychádza s každým, ale ak treba vie ukázať kto je pánom.