Luna

Luna

utuloknz.sk - Luna

Luna je pravidelne očkovaná, zdravá, odchovaná na granuliach. Je zvyknutá vonku.