Kenny

Kenny

utuloknz.sk - Kenny

Samá ruka, samá noha, Kenny je ešte teenager, veselo sa hrá so všetkými v útulku.