Fredy

Fredy

utuloknz.sk - Fredy

Našiel sa v chotári. V útulku je s kamarátkou Festou, je znášanlivý aj so samcami.