Chipsy

Chipsy

utuloknz.sk - Chipsy

Drobný psík, odobratý z osady. Putoval hned do dočasnej opatery, kde musí zistiť, že nie každý človek je zlý…