Chico

Chico

utuloknz.sk - Chico

Našiel sa za mestom, ako potuloval v chotári. Je milý, bezproblemový psík.