Berita

Berita

utuloknz.sk - Berita

Bola nájdená v meste,  blúdila po celom meste, kým sa ju podarilo chytiť. Je znášanlivá aj so psami aj s fenkami. Je trocha taká” samotárka”,  nevyhľadáva ľudskú spoločnosť. Celý deň si chodí hore dole po areáli a sleduje všetko, čo sa  okolo nej deje.