Belka

Belka

utuloknz.sk - Belka

Našla sa v jednej dedine, kde sa potulovala 2 týždne. Potom ju nejaký dobrák naložil do auta a vyložil o 2 dediny ďalej… Dostala sa do obecného koterca, odkiaľ sme ju vzali do dočasnej opatery.