Návšteva z firmy KABELSCHLEPP-SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o., N. Zámky

Návšteva z firmy KABELSCHLEPP-SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o., N. Zámky

Ďakujeme zamestnancom za materiálnu zbierku, že podporili náš útulok – veľmi si to vážime.