Ďakujeme žiakom a učiteľom ZŠ Hradná

Ďakujeme žiakom a učiteľom ZŠ Hradná

 Potešila nás návšteva zo Základnej školy na Hradnej

a iniciatívna zbierka pre našich zverencov.

Srdečná vďaka!