Návšteva zo ZŠ G. Bethlena

Návšteva zo ZŠ G. Bethlena

Veľká vďaka patrí aj ZŠ G. Bethlena, ktorá nezabúda na našich psíkov. Psíkovia sa tak potešili nielen maškrtkám ale aj ich spoločnosti.