Návšteva zo ZŠ Dvory nad Žitavou

Návšteva zo ZŠ Dvory nad Žitavou

Obrovské ďakujem patrí základnej škole z Dvorov nad Žitavou za ich návštevu a granulky pre psíkov.